தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை சுவலி ஒலிப்புத்தகத்திட்டம்

ஒலி நூலின் பெயர்: தமிழ் நாட்டில் சாதி சமத்துவப் போராட்டக் கருத்துக்கள்.
நூலாசிரியர்: பேராசிரியர். நா.வானமாமலை
நூல் வெளிவந்த ஆண்டு:1980
நூலை வாசிப்பவர்: முனைவர்.க.சுபாஷிணி

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here